Равно заплащане: веднага!

Равно заплащане за равен труд.

Стратегии в Австрия и други европейски държави-членки – 11 март, 2016

За проекта ZeroGPG

Разликата в заплащането на двата пола (GPG) представлява разликата в заплащането, което жените и мъжете получават, изчислено въз основа на средната разлика в брутното почасово възнаграждение на всички служители. Въпреки десетилетия на антидискриминационни закони и промени в политиките на предприятията и бизнеса по целия свят, жените все още не получават колкото мъжете на работното място.

The GPG е сложен проблем, изискващ решения на много нива. Основните фактори, които водят до GPG са: дискриминация на работното място, практики на работното място и системи на възнаграждение; подценяване на уменията и работата, извършвана от жени, малко жени на висши и лидерски позиции, джендър роли и традиции и необходимост от балансиране на отговорностите в семейството и работата.

Проектът zeroGPG се занимава с въпроса за разлика в заплащането на двата пола (GPG), като използва транснационален подход с участието на различни заинтересовани страни, като напр. НПО, консултативни центрове за жени, изследователски институти, които работят заедно за преодоляване / справяне на /с неравенството в заплащането.

"Проблемът с GPG е сложен, изискващ решения на много нива..."

ZeroGPG Предстоящи събития

ZeroGPG новини

Към лентата с инструменти